Úrazy spôsobujúce zranenia chrbtice
    Poškodenie chrbtice môže byť úplne bez príznakov, preto ak si nie sme istí, treba predpokladať poškodenie chrbtice najmä pri:
  • pri auto a moto nehodách,
  • pádoch z výšky väčšej ako výška tela
  • skokoch z výšky,
  • pádoch bremena na človeka

PRVÁ POMOC PRI PORANENIACH CHRBTICE

Poranenie chrbtice, je veľmi závažný stav, pri ktorom je potrebné poskytnúť správne prvú pomoc do príchodu profesionálov.
1. skontrolujte vedomie a dýchanie - ak je potrebné umelé dýchanie, je potrebné postupne zakláňať hlavu postihnutého, ale len toľko, koľko je potrebné na vdych a nikdy nerotovať hlavu do strán,
2. privolajte pomoc a volajte záchrannú službu (155, pri autonehode 112),
3. nehýbte so zraneným,
4. snažite sa zafixovať oblast krku a hlavy v polohe, v akej ste našli zraneného (napr. obložiť z dvoch strán vankúšmi, taškami a pod. aby ste zabránenili pohybu krku),
 a) pri autonehode, kde nie je predpoklad akútneho nebezpečenstva (požiar, dusenie, zástava srdca) zraneného nikdy z vozidla nevyberáme a fixujeme ho vo vozidle
 b) pri úrazoch vo vode sa snažíme pod zraneného pred vynesením podložiť rovnú pevnú podložku,
5. vykonajte protišokové opatrenia (5T) pre zachovanie základných životných funkcií dýchania a krvného obehu (zastaviť masívne krvácanie a prípadná nepriama masáž srdca pri bezvedomí): Ticho (pokoj) - Teplo (prikrytie napr. termofóliou) - Tekutiny (len pri väčšom rozsahu strát vody) - Tíšenie bolesti - Transport na odborné ošetrenie.

Pri podozrení na zlomeninu chrbtice s postihnutým nehýbte! Veľmi zjednodušenou pomôckou, kedy je možné hýbať so zraneným je situácia, keď je OHROZENÝ ŽIVOT a teda hlavne pri zástave srdca, keď je nutné vykonať resuscitáciu. Pri manipulácii však druhá osoba drží hlavu a krk v neutrálnej polohe.